Utbildning

För att stärka din position på den offentliga marknaden och lyckas i de offentliga affärerna krävs att du har kunskap och kompetens på upphandlingsområdet! 

TED Law Advokatbyrå hjälper företag med kompetensutveckling via företagsanpassade utbildningar. Utbildningarna är flexibla och skräddarsys för att passa just din organisations behov av kompetensutveckling. Tjänsten utbildning är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen går vi igenom lagar, rättspraxis och övriga bestämmelser som är viktig att känna igen för att kunna optimera sitt anbudsarbete. Den teoretiska delen avslutas med ett skriftligt prov. I den praktiska delen går vi igenom specifika exempel från er verksamhet, t.ex. en upphandling som pågår, hur man ställer frågor samt sälj mot offentlig sektor.