Tjänster

Överprövning

Har du förlorat en offentlig upphandling men tycker att det är ett felaktigt tilldelningsbeslut? Då kan vi på TED Law Advokatbyrå hjälpa dig! Läs mer...

Avtalsuppföljning

Har du förlorat eller vunnit ett offentligt upphandlat avtal men är osäker på om upphandlande myndighet avropar korrekt? TED Law Advokatbyrå följer upp avtal och ser till att du tillvaratar dina intressen. Läs mer...

Analys

Den offentliga upphandlingsmarknaden omsätter nära 1 000 miljarder om året och styrs av ett komplicerat regelverk. För att lyckas ta sig in på den offentliga marknaden behöver ditt företag rätt kompetens och organisation. Vi på TED Law Advokatbyrå kan hjälpa dig med detta! Läs mer...  

Rådgivning

Har du rätt kompetens i företaget för att hantera offentliga upphandlingar men behöver stöd när det kommer till mer komplicerade juridiska frågor? Läs mer...

Kvalitetssäkring

Har du behov att säkerställa att ditt anbud uppfyller samtliga krav och får högsta utvärderingspoäng i en viktig offentlig affär? TED Law Advokatbyrå kan granska ditt anbud och säkerställa att du uppfyller samtliga krav och får högsta utvärderingspoäng. Läs mer...

Utbildning

För att stärka din position på den offentliga marknaden och lyckas i de offentliga affärerna krävs att du har kunskap och kompetens på upphandlingsområdet! Vi på TED Law Advokatbyrå kan hjälpa dig med detta! Läs mer...

VILL DU VETA MER?