top of page

Tjänster

Här hittar du de tjänster som vi på TLA specialiserar oss på och erbjuder våra klienter. Har du frågor gällande tjänsterna. Kontakta oss!

Har ert företag förlorat en offentlig upphandling men tycker att myndighetens beslut är felaktigt?

Är ert företag i behov av affärsjuridiskt stöd inom t.ex. offentlig upphandling, avtalsrätt och skadeståndsrätt?

Ska ert företag konkurrera om en viktig offentlig affär? Hur kan ni öka era chanser att vinna?

Har ert företag rätt kompetens för att lyckas på den offentliga marknaden?

ÖVERPRÖVNING

Har ert företag förlorat en offentlig upphandling men tycker att myndighetens beslut är felaktigt?

TLA hjälper ert företag att bedöma möjligheten att vinna affären genom att överpröva upphandlingen. Om förutsättningar finns så sköter vi hela processen.  Vi bistår även leverantör med att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet samt överklaga beslut om att inte lämna ut allmän handling. 

överprövning

RÅDGIVNING

Är ert företag i behov av affärsjuridiskt stöd inom offentlig upphandling, avtalsrätt eller skadeståndsrätt?

TLA ger råd om hur ni ska hantera komplicerade juridiska frågor och har kompetens inom områdena avtalsrätt, offentlig upphandling, tryckfrihetsmål (offentlighet och sekretess), förvaltningsrätt och skadeståndsrätt samt närliggande rättsområden. 

juridisk rådgivning

KVALITETSSÄKRING

Ska ert företag konkurrera om en viktig offentlig affär? Hur kan ni öka era chanser att vinna?

TLA granskar ert anbud och säkerställa att ni uppfyller samtliga krav och får högsta möjliga utvärderingspoäng. Anbudet granskas och utvärderas som om anbudet skulle ha utvärderats av en upphandlare innan det lämnas in. Vi säkerställer att samtliga dokument bifogas, krav uppfylls och att ni erhåller högsta möjliga utvärderingspoäng. 

kvalitetssäkring

UTBILDNING

Har ert företag rätt kompetens för att lyckas på den offentliga marknaden?

Genom kompetensutveckling förstärker ni ert företags position på den offentliga marknaden! TLA hjälper företag med kompetensutveckling via företagsanpassade utbildningar. Utbildningarna är flexibla och skräddarsys för att passa just er organisations behov av kompetensutveckling. 

utbildning
bottom of page