Strategisk- och juridisk rådgivning

Har du rätt kompetens i företaget för att hantera offentliga upphandlingar men behöver stöd när det kommer till mer komplicerade juridiska eller strategiska frågor? Då kan TED Law Advokatbyrå, med spetskompetens inom offentlig upphandling, vara ett bollplank som stöttar din verksamhet. 

Vi ger råd i hur ni ska hantera juridiska frågor till exempel hur ett avtal ska tolkas samt uppmärksamma er på risker vid avtalstecknande, så kallade "poison-pills". Vi har rådgivning och kompetens inom områdena avtalsrätt, offentlig upphandling, tryckfrihetsmål (offentlighet och sekretess), förvaltningsrätt och skadeståndsrätt samt närliggande rättsområden.