Projektledning av anbudsarbete

Denna tjänst passar företag som inte själva lämnar anbud eller vid behov, till exempel arbetstoppar eller vid sjukdom, behöver hjälp med hela anbudsarbetet. Våra konsulter projektleder arbetet genom att inhämta den information som krävs av aktuellt affärsområde. Tjänsten "Kvalitetssäkring" ingår även i denna tjänst. TED Law säkerställer slutligen att anbudet lämnas in i rätt tid och på rätt plats.