Press


Onormalt låga anbud inom offentlig upphandling

Det är ett känt fenomen att det förekommer en prispress på marknaden inom offentliga upphandlingar. För att vinna  upphandlingar pressas anbudspriserna nedåt, till viss del av konkurrens mellan leverantörer, men även som en konsekvens av att priset är allt mer avgörande i offentliga upphandlingar...

Läs Krantz, Maria, Onormalt låga anbud inom offentlig upphandling - teoretisk och praktisk tillämpning, UrT 2019 s. 169 artikel. Artikeln går även att ladda ner som särtryck nedan.För tredje året i rad ska Anbudspriset delas ut. Sista dag att nominera är den 28 februari! 

Läs mer


Lojal mot kunden, affären eller lagen?

2016-12-07

Vem ska man som upphandlare vara lojal mot: kunden, affären eller lagen? Det är inte alltid lätt, men bäst för alla är om lojaliteten i första hand ligger mot lagen. Det drar både kunden och affären störst nytta av på sikt, menar Maria Krantz och Erik Björklund. 

Läs mer Pressmeddelande: 2016-10-17

Maria Krantz förvärvar Tenders TED Law AB

Maria Krantz övertar bolaget Tenders TED Law AB. Bolaget byter namn till TED Law AB och lämnar Tendersgruppen. TED Law kommer, liksom tidigare, att hjälpa anbudsgivare genom hela anbudsprocessen men ger sig även in i på upphandlingsmarknaden.

Läs mer