Överprövning och överklagande

Har du förlorat en offentlig upphandling men tycker att det är ett felaktigt beslut? Då kan vi på TED Law Advokatbyrå hjälpa dig! 

Ett av våra viktigaste fokusområden är att ta tillvara leverantörens intresse i samband med offentlig upphandling. Det gör vi bland annat genom att hjälpa en leverantör som har förlorat ett upphandlat avtal. Vi analyserar då möjligheterna att tilldelningsbeslutet kan komma att ändras till leverantörens förmån. Kommer vi fram till detta försöker vi få myndigheten att själva fatta nytt tilldelningsbeslut genom självrättelse alternativt genom att överpröva upphandlingen. Vi hjälper även leverantörer att överklaga dom från underinstans och att överklaga beslut om att inte lämna ut handling.