Maria Krantz förvärvar Tenders TED Law AB

Pressmeddelande: 2016-10-17

Maria Krantz övertar bolaget Tenders TED Law AB. Bolaget byter namn till TED Law AB och lämnar Tendersgruppen. TED Law kommer, liksom tidigare, att hjälpa anbudsgivare genom hela anbudsprocessen men ger sig även in i på upphandlingsmarknaden. 

Tenders TED Law AB startade upp verksamheten under oktober förra året. Efter att ha bedrivit verksamheten ett år övertar VD, Maria Krantz bolaget och byter namn till TED Law.

- TED Law kommer att fortsätta bedriva verksamheten som tidigare med vissa smärre justeringar. Ett nytt fokusområde är att hjälpa upphandlarsidan med utbildning och kvalitetssäkring av utvärderingsmodeller.

Tenders TED Law har tidigare fokuserat enbart på den privata marknaden men kommer under 2017 att även hjälpa den offentliga sektorn. Under 2014 köpte den offentliga sektorn varor och tjänster av det privata näringslivet för nästan 1 000 miljarder kronor.

- Den offentliga upphandlingsmarknaden är enorm och påverkar alla, anbudsgivare, myndigheter och skattebetalarna, som slutligen får betala notan. Det är därför oerhört viktigt att upphandlingarna leder till goda affärer.

Maria Krantz har sedan 2006 specialiserat sig inom offentlig upphandlingsrätt och har erfarenhet av överprövningsmål i förvaltningsdomstol och som upphandlings- och anbudskonsult. Maria har också erfarenhet som föredragshållare och utbildare och har bland annat anlitats på Upphandlingsdagarna, för Upphandling 24, Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting. Maria är instiftare av Anbudspriset som årligen delas ut från leverantörer till upphandlare.