Lobbying

Våra konsulter kontaktar upphandlande myndighet eller politiker inför eller under pågående upphandlingar för att till exempel lyfta fram viktiga frågor för er bransch så att rätt krav ställs och/eller att upphandling sker i enlighet med LOU/LUF. Vi hjälpte nyligen en leverantör att få en upphandling avbruten vilket därefter resulterade i att kommunerna som upphandlade valde att avropa från ett annat ramavtalet som leverantören var antagen som ensam leverantör på.