Kvalitetssäkring

Har du behov att säkerställa att ditt anbud uppfyller samtliga krav och får högsta utvärderingspoäng i en viktig offentlig affär? TED Law Advokatbyrå kan granska ditt anbud och säkerställa att du uppfyller samtliga krav och får högsta utvärderingspoäng. 

Våra konsulter granskar förfrågningsunderlaget och kvalitetssäkrar anbudet. Konsulterna hjälper till att ställa frågor till upphandlaren och kan på så sätt säkerställa att samtliga krav uppfattats korrekt eller se till att ett krav tydliggörs. Samtliga konsulter har erfarenhet från upphandlarsidan så anbudet granskas och utvärderas som om anbudet skulle ha granskats av en upphandlare innan det lämnas in. Som exempel säkerställer vi att samtliga offererade konsulters CV uppfyller kraven och erhåller högsta möjliga utvärderingspoäng enligt förfrågningsunderlaget och att samtliga dokument som ska bifogas anbudet finns med.