Avtalsuppföljning

Har du förlorat eller vunnit ett offentligt upphandlat avtal men är osäker på om upphandlande myndighet avropar korrekt? TED Law Advokatbyrå följer upp avtal och ser till att du som leverantör tillvaratar dina intressen i enlighet med upphandlat avtal. 

TED Law Advokatbyrå hjälper även till att bevaka offentliga upphandlingar och följa upp hur dina konkurrenter sköter sig när du förlorat upphandlingen. Detta brukar vara särskilt aktuellt inom branscher där hård prispress föreligger. Leverantörerna kan då lockas till att lämna för låga priser som måste tas igen på annat håll till exempel genom extra timdebitering. 

För att säkerställa att upphandlande myndighet avropar korrekt enligt avtalet och inte avropar fel från dina konkurrenter begär vi ut fakturor och reskontra. Vi bevakar även misstänkta direktupphandlingar, det vill säga fall när upphandlande myndighet väljer att handla direkt av en leverantör utan att upphandla enligt LOU. Om vi uppmärksammar en otillåten direktupphandling eller om du som leverantör inte vunnit ett avtal och vinnande leverantör inte följer villkoren i avtalet kan vi hjälpa dig att ogiltigförklara avtalet enligt LOU.