Analys

Den offentliga upphandlingsmarknaden omsätter nära 1 000 miljarder om året och styrs av ett komplicerat regelverk. För att lyckas ta sig in på den offentliga marknaden behöver ditt företag rätt kompetens och organisation. Vi på TED Law Advokatbyrå kan hjälpa dig med detta genom att analysera marknaden för just ditt företag, konkurrensläget eller ditt företags anbudsarbete. 

Vi analyserar till exempel hur din vinststatistik i offentliga upphandlingar ser ut idag, hur många anbud som ditt företag lämnar och varför ni förlorar eller vinner avtal. Vi utreder om de personer som idag jobbar med att lämna anbud i offentliga upphandlingar har den kompetens som krävs. Vi föreslår därefter konkreta förbättringsförslag som kan hjälpa dig att bygga en välfungerande anbudsorganisation som säkerställer att korrekta anbud lämnas. Detta brukar resultera i att ditt företag väljer att delta i "rätt" offentliga upphandlingar och att andelen vunna anbud ökar.