TED Law Advokatbyrå bistår med strategisk och juridisk kompetens inom anbudsprocessens alla steg.


De tjänster vi erbjuder är till exempel juridisk och strategisk rådgivning, överprövning, projektledning och kvalitetssäkring av anbud samt analys av upphandlingsmarknaden. Vi ger personlig service till alla våra kunder och hjälper många företag med den ibland snåriga juridiken kring offentlig upphandling. Vi har unik erfarenhet av anbuds- och överprövningsprocesser och har även kompetens inom avtals- och förvaltningsrätt och lagarna däromkring, såsom t ex skadeståndslagen, köplagen och offentlighets- och sekretesslagen. Vi ger stöd och är ett bollplank genom hela upphandlings- och anbudsprocessen, från analys och utbildning till avtalsuppföljning och avtalsoptimering.


TED Law Advokatbyrå erbjuder juridiskt och strategiskt stöd inom offentlig upphandling. Vi är specialiserade på överprövning, avtalsuppföljning, kvalitetssäkring av anbud och utbildning inom offentlig upphandling. 

Vill du veta mer?