TED Law AB bistår med strategisk och juridisk kompetens inom anbudsprocessens alla steg.


De tjänster vi erbjuder är till exempel juridisk och strategisk rådgivning, överprövning, projektledning och kvalitetssäkring av anbud samt analys av upphandlingsmarknaden. Vi ger personlig service till alla våra kunder och hjälper många företag med den ibland snåriga juridiken kring offentlig upphandling. Vi har unik erfarenhet av anbuds- och överprövningsprocesser och har även kompetens inom avtals- och förvaltningsrätt och lagarna däromkring, såsom t ex skadeståndslagen, köplagen och offentlighets- och sekretesslagen. Vi ger stöd och är ett bollplank genom hela upphandlings- och anbudsprocessen, från analys och utbildning till avtalsuppföljning och avtalsoptimering.


TED Law AB erbjuder strategisk och juridisk kompetens inom alla steg i anbudsprocessen. Företaget gör analyser av den offentliga upphandlings­marknaden, kvalitetssäkrar anbud och biträder i förvaltningsprocesser t.ex. överprövningar. 

Vill du veta mer?